Mazda SkyActiv Technology Being Added to 2012 Mazda MAZDA3