2007 Kia Amanti Preview

Livin' large with Kia's 'luxury' sedan